Náhrdelník: Jahody

Obtížnost: 1

 

Také máte pocit že jahody jsou všude? No jistě patří totiž k létu. Léto je časem sladkých jahod a slastného nic nedělání, pokud nemusíte z jahod dělat asi metrák zavařeniny.

Protože jahody miluji a symbolizují pro mne to pravé léto, které bohužel musím trávit v práci, udělala jsem si je jako náušničky, pověsila na náhrdelník a na náramek. Zkuste to také, v perných pracovních dnech vám pomohou vykouzlit úsměv na rtech. Ziminka

 

 

Materiál:


32


25


cca 1m


 


Na vlasec navlékněte čtyři červené korálky, posledním korálkem provlékněte i druhý konec vlasce, tak aby se konce křížily. Na levý konec vlasce (znázorněn modře) navlékněte tři červené korálky a přidejte čtvrtý kterým provlékněte i pravý konec (znázorněn červeně). Modrý konec vlasce provlékněte korálkem z prostřední čtyřky a na červený konec navlékněte dva korálky, přidejte třetí a tím provlékněte i modrý konec vlasce. Červený konec vlasce provlékněte korálkem z prostřední čtyřky a na modrý konec navlékněte dva korálky, přidejte třetí a tím provlékněte i červený konec vlasce. Modrý konec provlékněte posledním korálkem z prostřední čtyřky a prvním volným korálkem navlečeným na  začátku na modrý vlasec. Na červený konec navlékněte jeden korálek, přidejte druhý a tím provlékněte i modrý konec.


Tento postup je znázorněn na obrázku jedna.


 


 

Začněte v korálku „A“, na červený konec vlasce navlékněte tři červené korálky, a třetím provlékněte i modrý konec. Červený konec vlasce provlékněte korálkem „B“ a na modrý navlékněte dva korálky, kdy ve druhém korálku vlasce překřižte. Takto pokračujte podle obrázku dva kolem dokola až ke korálku „H“ .


 

Podle obrázku tři začněte korálkem „I“, vlasec provlékněte vedlejším korálkem navlékněte dva zelené korálky. Přidejte třetí a v něm vlasce překřižte. Červený vlasec provlékněte dalšími dvěma červenými korálky a na modrý vlasec navlékněte zelený korálek. Přidejte další zelený korálek a znovu vlasce překřižte. Modrý konec provlékněte dalšími dvěma červenými korálky a na červený navlékněte jeden červený korálek. Přidejte další zelený a znovu v něm vlasce překřižte. Červený konec provlékněte posledními dvěma červenými korálky, prvním navlečeným zeleným korálkem a oba vlasce překřižte v nově navlečeném zeleném korálku.


Nyní máte hotovou jahodu a základ stopky.

Podle obrázku čtyři pokračujte tak, že vlasec provléknete do vedlejšího šikmo uloženého korálku, navlékněte dva korálky a prvním korálkem se vraťte do šikmo uloženého korálku. Podle nákresu postupujte stejně až uděláte čtyři cancourky které budou značit jahodového „bubáka“, tedy kališní lístky kolem stopky.


 

Podle obrázku pět navlékněte stopku jahody a zároveň závěs za který jahodu zavěsíte.


 


 


 


 


Mnoho úspěchů při tvoření, a šťastné jahodové léto přeje Ziminka

blog.rooya.cz