Náramek: Pomněnky

Už jste si někdy prohlédli květ pomněnky zblízka? Jejich něžná, dokonalá krása dokáže pohladit oko i duši.

Text a foto: Růžena Mikulová
Časopis Korálki 2020/02 - nevydaný kvůli pandemii

Pomůcky :

(Množství materiálu postačí k ušití náramku o délce 19 cm - 9 motivků)

korálky pohanka, barva 1, 54 ks (P1)

korálky pohanka, barva 2, 54 ks (P2)

Toho Round 15/0 (T15)

Toho Round 11/0 (T11)

Toho Round 8/0 (T8)

kuličky o pr. 3 mm, 9 ks

podkůvky, 2 ks

OT zapínání

korálkovací jehla, korálkovací podložka, nůžky, případně pájka na nitě

pevný návlekový materiál (S-lon, DURAthread)


1. Ustřihněte zhruba metr nitě a navlékněte jehlu. Na jehlu navlékněte 6x P1.


Právě navlečené korálky prošijte jehlou ještě jednou ve stejném pořadí, jako jste je navlékali a oba konce zafixujte uzlíky.

2. Jehlu provlékněte následujícím korálkem za vytvořenými uzlíky, navlékněte 2x P2 a jehlu opět provlékněte výchozím korálkem P1.

3. Jehlu provlékněte následujícím korálkem P1.

4. Na jehlu navlékněte P1 a provlékněte již dříve navlečený korálek P2 a poté i dva následující korálky P1 tak, jak je znázorněno na fotografii.

5. Krok 5 opakujte ještě 3x, poté jehlu provlékněte nejbližším následujícím korálkem P2.

6. Jehlu provlékněte posledním navlečeným P2.

7. Jehlu provlékněte nejbližším korálkem P1.

8. Jehlu provlékněte nejbližším, již navlečeným korálkem P2, navlékněte K a jehlu provlékněte protilehlým korálkem P2 u právě ušité pomněnky.

9. Jehlu provlékněte nejbližším korálkem P1.

10. Jehlu provlékněte nejbližším, již ušitým korálkem P2. Poté jehlu provlékněte korálkem K a následně pak protilehlým korálkem P2.

11. Návlek vychází z korálku P1. Na jehlu navlékněte 2x T15, T11, T8, T11, 2x T15 a provlékněte ji výchozím korálkem P1 tak, jak je znázorněno na obrázku. Pro větší pevnost, právě ušitou část ještě jednou prošijte.

12. Jehlu provlékněte korálky tak, aby vycházela z právě navlečeného korálku T8, navlékněte 3x T11 a jehlu provlékněte výchozím korálkem T8. Pro větší pevnost, právě ušitou část, taktéž ještě jednou prošijte.

13. Jehlu provlékněte právě ušitými korálky tak, aby vycházela z druhého korálku T11, navlékněte T15, podkůvku oběma otvory, na podkůvku navlékněte 1 díl OT zapínání, navlékněte T11 a jehlu prošijte výchozím korálkem T11. Pro větší pevnost právě ušitou část znovu prošijte.

14. Jehlu prošijte korálky po obvodu motivku tak, aby vycházela z korálku P1 protilehlého části se zapínáním. Navlékněte 2x T15, T11, T8, T11, 2x T15 a jehlu provlékněte výchozím korálkem P1, pro větší pevnost právě ušité ještě jednou prošijte.

15. Jehlu provlékněte korálky tak, aby vycházela z korálku T11 za korálkem T8, navlékněte 2x T15, P1 a 2x T15 a jehlu prošijte třemi korálky: T11, T8 a T11. Právě ušité pro větší pevnost ještě jednou prošijte.

16. Jehlu prošijte právě ušitými korálky tak, aby vycházela z právě přišitého korálku P1. Navlékněte 5x P1 a jehlu provlékněte výchozím korálkem P1.


Dále pokračujte dle postupu popsaného v bodech 2-10 a 14-16 až do dosažení potřebné délky náramku. Po ušití poslední pomněnky pokračujte dle postupu popsaného v bodech 12 a 13 (tak připevníte druhou polovinu zapínání), návlek však neukončujte.

17. Jehlu prošijte po obvodu prvního motivku tak, aby vycházela z prvního bočního korálku P1 Navlékněte T15 a jehlu provlékněte následujícím korálkem P1.

18. Navlékněte T15 a jehlu provlékněte nejbližšími dvěma korálky T15.

19. Navlékněte T11 a jehlu provlékněte dvěma následujícími korálky T15.

20. Navléknete T15 a jehlu provlékněte následujícím korálkem P1.


Dále šijte dle postupu popsaného v bodech 17-20 až do konce strany náramku.

21. Část se zapínáním prošijte pouze po obvodu motivku. Jehlu prošijte korálky tak, aby vycházela z korálku P1 za částí se zapínáním. Dále postupujte tak, jak je popsáno v bodech 17-210 až do konce náramku. Návlek řádně zapošijte a ustřihněte.

blog.rooya.cz