Náhrdelník: Rampouchy

V Petrohradském Zimním paláci je vše připraveno. Zlaté svícny ozařují sál, carská kapela hraje valčík a palácové koberce čekají na první kroky hostů, kteří zahájí plesovou sezónu. Zimní náhrdelník je inspirován bohatými a honosnými plesy carského dvora v Petrohradě. I když by se mohlo zdát, že šití je obtížné, nenechte se odradit. Zvládne to každý, kdo má alespoň trochu trpělivosti. A tu má naštěstí každá korálkářka!

Obtížnost: 3

Autorka: Niki Pavlíková

časopis Korálki 2012 č.6

Pomůcky :

Zimní náhrdelník se skládá z 25 pásků vytvořených oboustranným stehem St. Petersburg. To znamená, že po dokončení vypadá pásek jako větvička smrku. Od středových korálků (šedé) vycházejí po obou stranách paprsky. Jedna strana paprsků se šije následujícím způsobem:


 


Navlékněte 6 korálků a posuňte je na konec nitě (obr. 1).

Jehlou se vraťte a protáhněte ji ještě jednou 3. a 4. korálkem (obr. 2).

Za 4. korálkem navlékněte sedmý (obr. 3) a vraťte se zpět skrze 4., 3. a 2. korálek.

Ze druhého korálku veďte nit směrem dolů a navlékněte středový šedý korálek a provlékněte 6. a 5. korálkem (obr. 4).

V tuto chvíli jste zvládli podstatu stehu a zároveň se 6. a 5. korálek změnily na první a druhý. Teď k nim stačí navléct další čtyři korálky (obr. 5), abychom se dostali k prvnímu kroku ze začátku textu. 

Nyní pokračujte podle návodu tak dlouho, dokud nemáte požadovanou délku pásku. Jednu stranu pásku neukončujte uzlíkem, ale vraťte se zpět středovými korálky k počátečnímu korálku a pokračujte šitím druhé poloviny pásku.


 


Náhrdelník je vytvořen celkem z 25 pásků, které se nakonec sešijí. Délku pásků je nejjednodušší počítat podle středových korálků (šedé). Z toho vyplývá, že budeme potřebovat:


1 pásek se 13 středovými korálky s kapkou


2 pásky s 12 středovými korálky s kapkou


2 pásky s 10 středovými korálky s kapkou


6 pásků s 5 středovými korálky s broušenými modrými korálky


14 pásků se 3 středovými korálky

Broušené korálky a broušené kapky na konec pásků připevníte takto:


Když došijete jednu stranu pásku, vraťte se větvičkou zpět k poslednímu středovému korálku, navlékněte broušenou kapku a vraťte se skrz všechny středové korálky na začátek šití. Potom ušijte druhou polovinu pásku a nakonec kapku upevněte stejným způsobem jako u předchozí poloviny.


Broušený korálek se navléká až po dokončení druhé poloviny pásku tak, že ho navlékneme na konec poslední větvičky a spojíme ho s posledním paprskem první poloviny pásku.


 


Sešít pásky dohromady je velmi jednoduché. Pásky nejdříve poskládejte vedle sebe tak, že paprsky budou směřovat dolů. Nymo upevněte uzlíkem někde v prvním paprsku tak, aby nebyl vidět. Pak provlékněte Nymo skrz oba paprsky, až vyjdete ven posledním korálkem prvního paprsku a navlékněte spojovací korálek – na obrázku je označen červenou barvou, ale jedná se o stejný rokajl, ze kterého jsou středové korálky (šedé). Po navléknutí spojovacího korálku provlečte Nymo posledním korálkem druhého paprsku a opět navlékněte spojovací korálek. Pokračujte podle schématu (obr. 6).


 


V tuto chvíli máte vytvořený celý náhrdelník, stačí jen připevnit ozdobný zámeček a modrostříbrné broušené korálky.


Zámeček připevněte nakonec Nyma, přidejte k němu 3 korálky ze stejného rokajlu, ze kterého jste ušili pásky a přišijte je k prvnímu korálku pásku (obr. 6).

Veďte Nymo skrz první paprsek, ale jen ke čtvrtému korálku! Mezi 3. a 4. korálkem vyveďte Nymo ven a navlečte broušený modrostříbrný korálek, který je na obr. 7 vyobrazen jako velký červený.

Na další pásek napojte skrz třetí korálek levé poloviny pásku a vytáhněte nit opět třetím korálkem pravé strany. Tímto způsobem navlékněte broušené modrostříbrné korálky po celé délce náhrdelníku a nakonec připevněte zbytek ozdobného zámečku. 

Copyright © 2007-2024 Šárka JiřičnáNastavení soukromí