Čelenka: Elfí čelenka z Korálki 2/2008

Obtížnost: 2

Vyrobte si romantickou Elfí čelenku na ples nebo i jen tak pro radost a denní nošení.

Materiál a pomůcky:


Ucvakněte si asi metr měděného drátu o průměru 1 mm. Najděte si jeho polovinu a pomocí kulatých kleštiček vytvořte dvě očka: menší slzu, ze které bude pokračovat druhé očko, velké tak, aby těsně obtáčelo jeden mačkaný korálek. Když máte vyrobeno, nechte prozatím stranou.

Ucvakněte si další dva dráty, opět šíře 1 mm, každý 0,5 m dlouhý. S oběma budete provádět stejný úkon. Vezměte si kulaté kleštičky a na jednom konci drátu stočte malou volnou spirálku. To opakujte i u druhého půlmetrového drátu a snažte se, aby spirálky byly stejné. Máte tedy teď před sebou dva dráty, které mají na jednom konci spirálku.

Opět se vraťte k metrovému drátu, který už má uprostřed „osmičku“. Ke spodní části většího očka oné „osmičky“ přiložte spirálku (tu na konci půlmetrového drátu), a to tak, aby oba delší konce drátů šly souběžně. Spoj pevně omotejte kouskem drátu o průměru cca 0,5 mm (stačí asi 10 cm drátku).

Volné konce spojovacího drátku zastrčte do mezery mezi silnými dráty a ucvakněte tak, aby ostré hrany nikde nevyčnívaly. Celý postup zrcadlově zopakujte na druhé straně „osmičky“. Vznikne vám tedy kostra prostředku čelenky, obrácena „osmička“, k níž je z každé strany připevněn jeden drát se spirálkou.

Nyní si opět ucvakněte kousek tenčího drátu (20 - 30 cm) a třikrát až pětkrát obmotejte horní překřížení na „osmičce“ (to, ze kterého vychází dva volné konce drátu). Poté přiložte oba volné konce tenčího drátu k sobě a navlékněte na ně 1 mačkaný korálek, který umístěte do většího očka


„osmičky". Pro zpevnění můžete oba volné konce před navléknutím korálku stočit dohromady, pozor, stočení však nesmí být delší než vaše korálková dírka.

S oběma konci tenčího drátku, které teď vystupují z korálku, omotejte druhé překřížení (mezi dvěma „bříšky osmičky“) tak, aby se mačkanice ve své „ohrádce“ nehýbala. Zakončení tenčího drátu můžete provést například omotáním kousku ramen na větším „bříšku osmičky“. Přebytky drátků opět uštípněte.

Středový ornament čelenky máte tedy hotov. Protože zbytek čelenky bude zrcadlově souměrný, budu dále popisovat práci jen na jedné její půlce, stejný postup proto použijte i pro druhou polovinu. Zaměřte se teď na dva volné konce silnějšího drátu, které vychází z vašeho ornamentu. Nejprve si srovnáte spirálku u „osmičky“, pokud se vám z původního umístění nějak pohnula. Teď oba volné konce asi 5 cm od ornamentu překřižte, vytvoří se vám pomyslný trojúhelník, jehož vrcholy jsou: úchyt spirálky, vrchol „osmičky“ a překřížení volných drátů. Těsně před nově vytvořeným překřížením uchopte oba dráty do plochých kleští (pokud máte nylonové, použijte radši ty) a dráty skroutíte dohromady tak, aby váš trojúhelník zůstal zachován.

Dráty kolem sebe navzájem omotáte asi desetkrát (díky počítání otoček se vám bude snadněji opakovat stejný postup na druhé straně a dosáhnete tak věrnější podobnosti). Po zopakování předchozího postupu na druhé polovině čelenky váš výtvor vypadá jako na obrázku, nyní již můžete pomalu začít čelenku přikládat k čelu a tvarovat jí na hlavu. To dále provádíte po celý zbytek postupu.

Ze stočených drátů máte opět dva volné konce. Budete mezi ně chtít vložit korálek, takže dráty natvarujete do oválku, který by mačkanici pevně obtáčel. Znovu sáhnete po plochých (či nylonových kleštích) a za překřížením na druhém konci oválu dráty opět stočte, a to zhruba na 15 otoček.

Nyní do oválu upevněte mačkanici stejným způsobem, jako jste ji upevňovali do středového ornamentu na čele.

Po patnáctem stočení drátů opět vytvořte ovál pro korálek a opět upevněte mačkanici. Volné konce drátů za oválem zase asi patnáctkrát stočte. Pro lepší přehled, pokud se teď podíváte na polovinu čelenky po stočeních, máte: středový ornament – pomyslný trojúhelník – 10 otoček – ovál s korálkem – 15 otoček – ovál s korálkem – 15 otoček. Jelikož jste právě dospěli do bodu, kde bude rameno čelenky končit, zkraťte volné konce drátů na pouhé 2 cm. Na obou z nich potom pomocí kulatých kleštiček vytvořte očko. Očka nejdou souběžně, ale jsou proti sobě. To znamená, že tam, kde jedno bude končit, bude druhé začínat.

Čelenku máte teď téměř hotovou. Ovšem protože její ramena jsou volná, pořádně by vám nedržela na hlavě. Umístěte proto mezi koncové kroužky řetízek s karabinou a získáte tak i možnost libovolně nastavovat velikost čelenky. Pro zjednodušení práce můžete samozřejmě


použít měděný bižutérní řetízek a karabinu, ale chtěla bych vám ještě ukázat výrobu vlastních komponentů. Výhoda spočívá hlavně asi v tom, že mají stejnou barvu jako drát na čelence, protože se vyrábí ze stejného materiálu. Nejprve si vezmete hřebík a drát o průměru 1 mm. Drát začněte těsně navíjet na hřebík do tvaru spirály, čímž se vám vytvoří základ pro jednotlivé kroužky řetízku.

Namotávání budete muset zřejmě několikrát zopakovat, abyste měli patřičný dostatek kroužků. Když je „spirála“ hotová, sejměte jí z hřebíku a štípacími kleštičkami nastříhejte na jednotlivá očka tak, že postupně přestříháte závity v jedné linii s koncem drátu.

Nyní můžete začít kroužky spojovat do řetízku. Vezměte si ploché kleštičky a za jejich pomoci budete nastříhané kroužky scelovat: kleštičkami opatrně rozevřete kroužek do stran, aby se nepoškodil jeho kulatý tvar, a spojte jej s dalším. Protože pracujete bez pájky, spoj budete muset vytvrdit, to znamená, že jeden konec očka necháte nepatrně přesahovat přes druhý a kleštěmi pevně přimáčkněte k sobě. Výsledné očko je jednolité a zavřené.

Ve tvorbě řetízku pokračujte tak dlouho, dokud nejste s délkou patřičně spokojeni. Řetízek by měl být ve výsledku o něco delší než volné místo mezi rameny čelenky, aby se dala různě měnit její velikost. Vzniklý řetízek připevněte do koncového očka na jednom rameni čelenky.

Nyní si vezměte kousek drátu o průměru 1 mm a pomocí kulatých kleštiček se dejte do vyrábění karabiny. Kolem jednoho hrotu kleštiček obtočte drátek do tvaru slzy, průměr by měl zhruba odpovídat průměru oček v řetízku. V místě křížení ohněte kratší konec drátku do pravého úhlu směrem ven, vytvořte malé očko a přebytečný drát odštípněte. Zapínání nechte 1 až 2 cm dlouhé, na druhém konci drátu udělejte malé očko na spojení s řetízkem a opět odštípněte.

Vzniklou karabinu pomocí jednoho očka připevněte do druhého ramene čelenky.

Tím máte zapínání vzadu na čelence hotové. Pro lepší efekt můžete na volném konci řetízku připevnit na měděný nýt jeden zelený mačkaný korálek.

Čelenka je hotová. Můžete samozřejmě různě experimentovat a použít třeba jiný typ a barvu koralků, vše záleží jenom na vaší fantazii. Přeji uspěšné tvoření.


29


text a foto: Lucie „Lassy“ Tovarkova


http://fairyhorse.wz.cz/

#Čelenka Náročnost #Střední Technika #Drátování
Copyright © 2007-2024 Šárka JiřičnáNastavení soukromí